Välkommen till Kainu-Isberg Kök

Tillsammans är vi din leverantör av komplett storköksutrustning och service.
Vi är partner till Electrolux Professional med tillgång till dess hela sortiment.

Vi hjälper Dig med allt från ritning och projektering av ditt kök till leverans, montage, igångkörning och service.
Behöver din personal utbildning för att på ett optimalt sätt använda produkterna hjälper vi gärna till.
Vi har kontor i Sundsvall, Umeå, Östersund och Luleå.

Electrolux Professional erbjuder professionella kökslösningar till kunder över hela världen. Allt från restauranger, caféer och hotell till sjukvård, skolor, äldrevård och andra serviceverksamheter. Med nära 100 års erfarenhet fokuserar vi på att utifrån kundinsikt erbjuda innovativa lösningar designade med omtanke på användaren och vår miljö.

Affärsidé / vision Kainu-Isberg Kök

Marknadsföra och distribuera varor och tjänster inom området storkök, restaurang och butik till såväl privata som offentliga kunder.
Tillhandahålla utrustning för kök, förslag på flöden och funktioner, installationer med igångkörning och professionell utbildning.
Att genom ett stort engagemang och på ett kundorienterat och professionellt sätt tillhandahålla information, sälja och marknadsföra det optimala köket efter våra kunders önskemål.

Verksamhetspolicy Kainu-Isberg Kök

Kainu – Isberg Kök är ett företag inriktat på försäljning av restaurang och storköksutrustning till hotell, sjukhus, skolor, förskolor, äldreboende, företags-restauranger, livsmedelsbutiker, konferensanläggningar, fast food-restauranger samt pubar och barer.
Vi är verksamma inom alla områden där utrustning behövs för större hantering av livsmedel. Vi kan även erbjuda servicelösningar för en trygg och säker verksamhet. Inom vårt företag ser vi kvalitet och miljö som en naturlig del av arbetet. Vårt åtagande är att all verksamhet och tjänster måste betraktas som utryck för vår kvalitets och miljöverksamhet. Vi ska genom dialog ställa miljö och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Miljö

En miljöanalys är mycket viktig i varje fas i livscykeln för en Electrolux produkt, från råmaterial och produktion fram till användning och skrotning.
Tack vare denna kan KI-Kök leverera proffsprodukter som blir kostnadseffektiva och miljövänliga under hela livslängden.
För KI-Kök kunder betyder detta förbättring i såväl effektivitet som i arbetsmiljö.

Företaget 2017-12-14T10:07:04+00:00 Kikok